FőoldalÁltalános szerződési feltételek

Kérem az alábbi pontokat a vadászat előtt figyelmesen elolvasni és azokat tudomásul venni.

A vadászat lefoglalásával a szerződés feltételeit ezen pontok alapján elismeri és elfogadja.


1, A vadászat megrendelése

A Nomád Hunting Kft vadászati lehetőséget közvetít ,vadat ad el. Vadászatának megrendelésekkor aláírásával azt is kinyilvánítja , hogy az általános üzleti feltételeket elolvasta és tudomásul vette . Ennek megfelelően igazoljuk vissza vadászatát,mellyel a szerződést megkötöttnek tekintjük és amelytől a lemondási feltételek betartásával bármikor visszaléphet.

Az utazás formalitásainak időben történő elintézéséhez a vadászat időpontja előtt 30 nappal rendelkezésünkre kell bocsájtania a szükséges adatokat ,iratokat (útlevél,fegyveradatok ).

Amennyiben ezen adatszolgáltatással késik nem tudjuk garantálni az Ön által lefoglalt vadászat korrekt megszervezését.

2,Fizetési feltételek

A vadászat visszaigazolásával az előleg befizetése azonnal esedékessé válik .Az úti okmányok kézbesítése az előleg teljes összességének befizetése után történik.

A végelszámolás az Ön által a helyszínen ( vadászterületen ) aláírt jegyzőkönyv (lőjegyzék) alapján történik. A végösszeg kiegyenlítése a számla kézhezvételekkor azonnal esedékes.

A területtel vagy harmadik személlyel való közvetlen megegyezést ill. közvetlenül a vadászterületen vagy harmadik személynek ( előzetes megállapodásunk ellenére )kifizetett összeget a számla kiegyenlítésnél nem vehetünk figyelembe.

3,Szolgáltatások

A szolgáltatások az ajánlatban és a vadászat visszaigazolásában egyértelműen rögzítve vannak. Bármilyen egyéb a vadászterülettel vagy harmadik személlyel megbeszélt igényeit vagy elvárásait nem áll módunkban figyelembe venni. Természetesen amennyiben azt felénk jelzi bármely további kívánságának szívesen teszünk eleget.

4,Árváltozások

A Nomád Hunting Kft fenntartja magának a jogot, a vadászat lefoglalásakor visszaigazolt árat (rajtunk kívül álló okok miatt –üzemanyagár,reptéri illeték emelkedése) megemeli abban az esetben, ha a vadászat időpontja a szerződéskötést követő 2 hónapnál hosszabb idő múlva esedékes. Az indulást megelőző 20 napon belül az árakat nem változtatjuk.

5,Vadászati jegyzőkönyv,Lőjegyzék

Ez az egyetlen elismerhető alapdokumentáció a végszámla elkészítéséhez. Ebben fel kel tüntetni ( az Ön érdekében is ) az összes kilövést valamint az igénybe vett szolgáltatásokat. Ezen adatok helyességét Ön és a vadászterület képviselője aláírásával hitelesíti. Ez a dokumentum az egyetlen lehetőség ,hogy az esetleges reklamációnak érvényt szerezzünk.

Kifogásait, kívánságait lehetőleg azonnal, a helyszínen a vadásztatóval közölnie kell.

A jegyzőkönyvben nem szereplő reklamációt sajnos nem áll módunkban figyelembe venni.

Továbbá javasoljuk, hogy észrevételeiről értesítse irodánkat.

6,Felelősségvállalás

A velünk kötött utazási-,ill. vadászatközvetítői szerződés keretében vállaljuk a megfelelő közvetítési tevékenységet , az Ön igényeinek leginkább megfelelő vadászató körültekintő kiválasztását, a szolgáltatási kör pontos korrekt meghatározását. A meghatározott vadfélék elejtését darabszámát, a trófeák kívánt méreteit,súlyát nem tudjuk garantálni , erre vonatkozóan kártérítésre nem emelhető igény. A vadászvendég a lövésért mindig saját maga felelős. Amennyiben a vadászkísérő egy vadra a lövést engedélyezi ,az azt jelenti , hogy a vad elejthető .A tényleges elejtés döntése az Ön felelősége. Amennyiben a lövés mellett dönt, a következményeket, hibázás, sebzés ill.a trófea mérete és minősége tekintetében Ön viseli. Kérésére irodánk vállalja a trófeák hazaszállításának megszervezését .A trófeák megsérüléséért nem megfelelő kezelés miatt,törésért,a szállítás közben keletkezett trófeasérülések vagy esetleges elveszés esetén kártérítési felelőséget nem vállalunk.

A vadász utak az átlagosnál nagyobb rizikófaktorú utak, ezért a körültekintő , óvatos magatartás elengedhetetlen .Ezen rizikófaktorok figyelmen kívül hagyása miatt- esetlegesen az egészségben elszenvedett, valamint a felszelésben ill.a másoknak okozott károkért nem tudunk felelőséget vállalni.

7, A vadászvendég kötelezettségei

A vadászvendég köteles segítséget nyújtani az utazás során fellépő, bármilyen azt zavaró tényező megszüntetése érdekében .Továbbá köteles az illető ország vadászati rendelkezéseit maradéktalanul betartani és a vadászkísérő utasításainak eleget tenni. Kihágásai vagy pl. alkoholos állapota miatt a vadászatból azonnal kizárhatják vagy vadásztatását megtagadhatják. Emiatt meghiúsult vadászatának teljes összegét tartozik megfizetni , minden ebből következő esetleges többletköltséggel ( pl. repülőjegy átfoglalása stb.) együtt.

8, Közvetítő visszalépése a szerződéstől

Irodánk és vadásztató partnereink fenntartják maguknak a jogot a szerződéstől bármikor visszalépni , előre nem látható, akadályozó körülmények miatt ( járványok,katasztrófák háborúk ) bármely olyan körülmény felmerülése esetén ami a vadászat biztonságos és eredményes lebonyolítását nagymértékben veszélyeztetné. Ugyanakkor minden tőlünk telhetőt elkövetünk , hogy azonnal egyenértékű vagy jobb , a kívánthoz igazodó vadászatot ajánljunk Önnek , melynek elfogadása mindkettőnk érdeke. Amennyiben nem tudnánk elfogadható ajánlatot tenni , a már megfizetett előleget visszatérítjük. Ezt meghaladó, további kártérítési igény azonban irodánkkal szemben nem támasztható.

9, A vendég visszalépése

A lemondás szabályainak betartásával a vadászatot megrendelő bármikor visszavonhatja. A már lefoglalt vadászat lemondását csak írásban tudjuk elfogadni. A lemondás dátumaként a kézhezvétel időpontját tekintjük érvényesnek. Lemondáskor ,amennyiben más megállapodás nem született, a következő lemondási költségek kerülnek felszámításra:

a, az utazás megkezdése előtti 61. napig történt lemondás esetén a vadászati alapköltség 30%-át számoljuk fel sztornó költségként.

b, az utazás megkezdése előtti 60-31. nap között történt lemondás esetén a vadászati alapköltség 50%-át számoljuk fel sztornó költségként.

c, az utazás 31. és az utazás megkezdésének napjáig történt lemondás esetén a vadászati alapköltség teljes összegét számoljuk fel sztornó költségként. Illetve a befizetett előleget elveszti.

Ennek oka , hogy az engedélyeket még a vadászat előtt az adott vadászvendég nevére állítják ki, ezek másra át nem ruházhatók. Ilyen esetben a vadásztatót komoly anyagi veszteség éri.

10,Az utazás megszakítása

A vendég részéről az utazás bármilyen okból történő megszakítása esetén , a teljes (szervezés+vadászat+szállás stb. ) árat meg kell fizetni.

11, Vis Major

Amennyiben a már megkezdett utazás elemi erők vagy más előre nem látható akadályok (háború,sztrájk,katasztrófa,járvány )vagy technikai akadályok (repülőgép meghibásodás stb.) ill. ezekkel egyenértékű hatással bíró okok miatt félbeszakad , az összes következmény és költség a vadászvendéget terheli.

12,Biztosítások

Programjaink és szolgáltatásaink semminemű biztosítást nem tartalmaznak. A vadászvendég köteles saját jól felfogott érdeke védelmében erről gondoskodni. Amennyiben az utazás során a vendég saját ill. a vadásztató , és egyéb szolgáltató hibájából káresemény következik be, azokért mi felelőséget nem tudunk vállalni .Ajánljuk ezért utazási sztornó biztosítás, valamint Poggyász és egészségbiztosítás megkötését.

13,Egyéb Rendelkezések

A katalógusban előforduló tévedés , program- , és árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Prémium vadászatok
Vadászatok Magyarországon
Vadász területek, szállások